Sağlık

Almanya'nın Krankenhäuser adlı hastane sistemi orta çağdan kalmadır ve bugün Almanya, Bismarck'ın 1880'lerdeki sosyal mevzuatından kalma dünyanın en eski evrensel sağlık sistemine sahiptir.1880'lerden bu yana, reformlar ve hükümler dengeli bir sağlık sistemi sağladı. Nüfus, bazı grupların özel bir sağlık sigortası sözleşmesini seçmesine izin veren kriterlerle, kanunla sağlanan bir sağlık sigortası planı kapsamındadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne ( WHO) göre, Almanya'nın sağlık sistemi 2013 itibarıyla %77 devlet tarafından finanse edildi ve %23 özel sektör tarafından finanse edildi. 2014 yılında Almanya, GSYİH'sının %11,3'ünü sağlık hizmetlerine harcadı.

Almanya, DSÖ'ye göre erkekler için ortalama 78,7 yıl ve kadınlar için 84,8 yıl yaşam süresi ile 2019 yılında dünyada 21. sırada yer aldı ve çok düşük bir bebek ölüm oranına sahipti (1.000 canlı doğumda 4). 2019'da başlıca ölüm nedeni %37 ile kardiyovasküler hastalıktı Almanya'da obezite giderek artan bir şekilde önemli bir sağlık sorunu olarak gösteriliyor. 2014 yılında yapılan bir araştırma, yetişkin Alman nüfusunun yüzde 52'sinin aşırı kilolu veya obez olduğunu gösterdi.