Fransa Eğitim Sistemi

  Fransız eğitim sistemi, alt kategorileri ile oldukça merkezi ve organize bir yapıdır. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Fransa yüksek öğretiminde, takip eden dereceler Bologna Process tarafından tanınmaktadır.

Bazı Fansızlar, eğitim sisteminin gelişimini Napoléon döneminden başlatsa da modern Fransız eğitimi ondokuzuncu yüzyılın sonunda başlamaktadır. 1880'lerde Milli Eğitim Bakanı Jules Ferry, 6 ile 12 yaşları arasındaki erkek ve kız çocuklarının katılması ile l'école républicaine adındaki modern okulun oluşturulmasını sağlamıştır.Ayrıca, Jules Ferry milli eğitimi zorunlu, parasız ve laik yapmıştır.French Lubbers, Jules Ferry yasaları ve birtakım başka adlarla da bilinen yasalarla beraber, Üçüncü Fransız Cumhuriyeti ruhban sınıfına önemli bir rol veren Falloux Yasalarının (1850-1851) birçoğunu feshetmiştir.