En düşük sigortalı olma yaşı 16’dır. Kişi 16 yaşına bastığında sigorta numarası otomatik olarak tahsis edilir. Herhangi bir nedenle tahsis edilmemiş olması durumunda 20 yaş altı bir kişi telefonla sigorta numarası tahsis edilmesini talep edebilir.

16 yaşın altında sigorta numarası almak mümkün değildir.

İsteğe bağlı sigorta mevcut olup haftalık ya da aylık bazda otomatik ödemeyle ödeme yapılması mümkün olduğu gibi, yıllık bazda bir defada topluca ödemek de mümkündür.

Genellikle düşük kazanç ya da başkaca sebeplerle prim yatmamış, emekliliğe katkı sağlamamış yıllar için kullanılmakta olup, geriye dönük en fazla 6 yıl yatırılabilmektedir.

Tam aylık alınabilmesi için gerekli prim ödeme süresi en az 30 yıldır. Kısmi aylık için ise en az 10 yıl prim ödenmiş olması gerekmektedir.

Yaş şartı halen kadınlar için 63, erkekler için 65 yaştır. Kadın-erkek için 2020 yılına kadar 66 yaşa, 2026-2028 yılları arasında da 67 yaşa yükseltilmesi planlanıyor.

Aylık tespitinde yıl bazında asgari primin yatmış olması halinde söz konusu yıl için prim yatmış sayılıyor. Yatırılan primlerin yüksekliği alınan maaşı etkilemiyor.

Kişinin 30 yıl prim yatırmış olma şartını dolduramamış olması halinde ise, İngiltere’de ikamet etmeleri kaydıyla, başvuran kişinin durumuna alacakları emekli maaşı Yardımlı Emeklilik Maaşı (Pension Credit) ile 30 tam yıllık maaş seviyesine tamamlanabiliyor.

İngiltere’deki emeklilik sisteminde dağıtım sistemi kullanılsa da, mesleğe özel emeklilik, bireysel emeklilik ve 2001 yılı Nisan ayı itibariyle paydaş emekliliği türleri mevcut emeklilik sistemine ciddi katkı sağlıyor.

6 Nisan 2019 tarihine kadar prim oranlarında işveren payı nitelikli kazancın %2,0’si (bu tarih sonrasında %3,0’e çıkarılacak), çalışan payı nitelikli kazancın %2,4’ü (bu tarih sonrasında %4,0’e çıkarılacak) ve devletin ödediği ise nitelikli kazancın %0,6’sı (bu tarih sonrasında %1,0 olacak). Toplam katkı ise nitelikli kazancın %5,0’i (bu tarih sonrasın %8 olacak).