İspanya Eğitim Sistemi

  İspanya’da üç okul tipinden bahsetmek mümkün: tamamen devlet tarafından finanse edilen devlet okulları, özel olarak kurulan kısmen devlet ve kısmen özel yatırımcılar tarafından finanse edilen özel okullar ve son olarak da tamamen özel olan okullar.

Eğitimin %68’i devlet okulları tarafından gerçekleştiriliyor. %26’sı yarı özel olan okulları tercih ederken kalan %6 özel okulları tercih ediyor.
İspanya’da zorunlu eğitim 6 ve 16 yaş arasını kapsıyor. Yani Türkiye’deki sistemle düşünürsek ilkokuldan lise sona kadar öğrencinin temel eğitimini tamamlaması zorunlu. 
İspanya’da 6 yaşındaki çocuklar 1. sınıfa başlarlar.  Zorunlu eğitim de bu yaşta başlar.
İspanya’da 4 farklı seviyeden söz edebiliriz. İlki kreş diyebileceğimiz, zorunlu olmayan ve 6 yaşın altında olan çocukların gittiği okullar. Sonrasında ilköğretim diyebileceğimiz seviyeye geçerler. Bu seviye tam altı senedir. 12 yaşından sonra çocuklar ikinci zorunlu kademe olan ikincil eğitim (secondary education) denilen liseye başlarlar ve bu da 4 senedir. Yani zorunlu eğitim 16 yaşında tamamlanır. 
2019’da OECD’nin araştırmasına baktığımızda İspanya’daki bir öğrencinin sınıfta geçirdiği vakit diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre daha fazla. İspanya’daki bir çocuk yılda 1045 saatini sınıfta geçirirken, Avrupa Birliği ortalaması ise senelik 893 saat. 
Okullar, Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilir, fakat direkt olarak yerel özerk komüniteler (Comunidades Autónomas)  ile beraber çalışırlar ve fonlama, müfredatı hazırlama ve eğitim standartlarını belirlemekten sorumludurlar. 
Liseyi bitirdikten sonra, üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin 2 farklı seçeneği oluyor. Birincisi 2 yıllık bir eğitim alabilirler ve sonunda üniversiteye girmek için gerekli olan Bachillerato Certificate denilen sertifikayı alabilirler. Diğer bir seçenek ise “vocational training” denilen mesleki eğitim almak. Bu şekilde istedikleri bir alanda meslek sahibi olmuş oluyorlar.
Üniversite okumak için, Bachillerato Sertifikası zorunludur. Bu sertifika sonrası öğrenciler isterlerse mesleki eğitim de almayı tercih edebilirler veya da bir sınava girip üniversite tercihinde de bulunabilirler.

Bu sertifika programı çok esnektir ve öğrencilere uzmanlaşabilecekleri birçok alandan dersler sunar, örneğin: sanat, sosyal bilimler, insani bilimler gibi. Üç temel set bulunur bu programlarda: zorunlu dersler, seçmeli dersler ve özerk komüniteler tarafından yapılandırılmış dersler.