İspanya Sağlık Sistemi

 İspanya’da sağlık politikası, İspanya’da yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşımını temel almaktadır. İspanya vatandaşı olan ve İspanya’da oturma iznine sahip olan kişiler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır. İspanya’da sağlık hizmetleri, vatandaşların maaşlarından kesilen sosyal güvenlik ödemeleri ile finanse edilmektedir. İspanya ile Türkiye arasında imzalanan bir sağlık sözleşmesi bulunmamaktadır. İspanya sağlık sigortası Türkiye’de geçerli değildir. ürkiye sağlık sigortası İspanya’da geçerli değildir. İspanya’da gidecek vatandaşların İspanya seyahat sağlık sigortası yaptırması halinde, sağlık hizmeti İspanya’da geçerli olmaktadır. 

İspanya’daki sağlık hizmeti kurumları şu şekildedir;

Kamu hastaneleri
Özel hastaneler
Sağlık merkezleri (İspanya’nın her bölgesinde bulunur.)