Prim ödeme süresi

Alman sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, yaşlılık aylığı bağlanması için asgari 60 ay (5 yıl) sigorta primi ödenmiş olması gereklidir. 35 yıl prim ödeyenler en yüksek tavandan emekli maaşı alırlar.

Emeklilik yaşı

Alman sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, yaşlılık aylığı bağlanması için, sigortalının asgari 60 ay (5 yıl) sigorta primi ödemiş ve 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Emeklilik Yaşını Yeniden Düzenleyen Kanun’a göre 65 yaş + öngörülen ayın doldurmuş olması gerekmektedir. Anılan Kanun’la emeklilik yaşı kademeli olarak 65 yaşından 67 yaşına yükseltilmiştir.

35 yıllık sigortalılık süresi olan sigortalılar da 63 yaşında emekli olabilmektedirler. Ancak bunların emekli aylıklarında tam emeklilik yaşına kadar kesinti yapılmaktadır.