Almanya Sağlık Meslekleri Vizesi

Önce dil eğitimi alıp ardından Almanya’da çalışmak istiyorsanız
➤ Yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi (haftalık en az 18 ders saati)
➤ Varsa, mevcut Almanca dil bilginizi kanıtlayan belgeler
➤ Almanya’da yeterliliğinizin tanınmasından sorumlu mercii ile yaptığınız yazışmalara/görüşmelere dair belgeler (varsa)

Bir hastanede misafir kursiyer Hospitant olarak bulunacaksanız 
➤ Bir hastene veya kurum ile yapılmış Hospitation sözleşmesi

Almanya’da doğrudan çalışmaya başlamak istiyorsanız 
➤ Bir hastene veya kurum ile yapılmış İş sözleşmesi veya somut iş teklifi
➤ Meslek izni veya mesleki unvanı taşıma izni
➤ İş sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli sağlık sigortası