Almanya Yeni Göçmenlik Yasası Kasım 2024

 2023 Kasım ayı Federal Meclis Kararlarından sonra Almanya'nın göç politikalarındaki temel değişiklikler aşağıdaki şekilde sonuçlandırıldı


➤ Yeni sistem, Üniversite diploması dışında bir mesleki sertifika ve deneyime sahip kişilerinde Almanya'ya gelip çalışmalarını kolaylaştıracak.

➤ Almanya devleti denklik alma işlemlerini daha kolay ve hızlı hale getirecek. Yani  hem denklik işlemleri kolay ve ücretleri makul olacak hem de sadece belirli mesleki belgelere değil, Türkiye'de alınmış tüm mesleki belgeleri (MEB ONAYLI OLMAK ŞARTI İLE) kabul edecek.

➤ İş teklifi almayanların veya Türkiye'den iş arayıp  bulamayanların Fırsat Kartı aracılığıyla Almanya'ya gelip iş aramaları kolaylaştırılacak.

➤ Almanya'ya gelenlerin iş ararken bir yıl boyunca ülkede kalmalarına, tam zamanlı iş ararken haftada 20 saate kadar çalışmalarına izin verilecek.

➤ İş teklifi alan ve tanınmış bir diplomaya sahip kişiler için de kurallar hafifletilecek. Maaş eşikleri düşürülecek, işçilerin ailelerini Almanya'ya getirmeleri kolaylaştırılacak ve daimi oturma izni almak daha kolay olacak.

➤ Vatandaşlık testlerinin kolaylaştırılması, gerekirse kaldırılması ve dil yeterlilik şartlarının azaltılmasına gidilecek.

➤ Almanya'da doğan çocuklar için, ebeveynlerden en az birinin beş yıldır Almanya'da yaşaması ve süresiz oturum sahibi olması koşuluyla otomatik vatandaşlık verilecek.

➤ Asgari ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirilecek.

➤ 3 Yıl veya 5 yılda süresiz oturum hakkı verilmesi içim düzenlemeler yapılacak.

➤ Önceki vatandaşlıktan vazgeçme şartının kaldırılacak ve çifte vatandaşlık hakkı verilecek.