Zorunlu Eğitim ( 6-14 Yaş)


İlköğretim Seviyesi (1-4) – ( 6-10 Yaş)

0-6 Yaş Ana Okulu
6-10 Yaş İlkokul / Özel Eğitim Okulu
Orta ve Lise Eğitim Seviyesi I (5-8) – (10-14 Yaş)

* Genel eğitim veren lisenin alt kademesi  (AHS-Unterstufe)

* Orta Okul

*Özel Eğitim Okulu

Orta ve Lise Eğitim Seviyesi II (9-12) – ( 14-18 Yaş)

*Genel eğitim veren lisenin alt kademesi (AHS-Oberstufe)

*Mesleki eğitim veren lise dengi okul (BHS)

*Mesleki eğitim veren orta dereceli okul  (BMS)

Avusturya ’da Eğitim Sistemi

Avusturya’da Ana Okulu

Avusturya ’da çocuklar üç yaşını bitirdikten sonra bir anaokuluna (Kindergarten) devam edebilirler. Ancak anaokulu, devam edilmesi de gönüllüdür.

Avusturya’da Genel Zorunlu Eğitim

Genel zorunlu eğitim Avusturya ’da altı yaşında başlar ve dokuz yıl sürer. Özel okullar ile devlet okulları arasında seçim yapılabilmekle beraber, Avusturya ’da özel okulların oranı düşük sayılır. Devlet okullarında okul ücreti ödenmesi gerekmemektedir.

Avusturya’da İlköğretim Kademesi

Avusturya ’da her çocuğun eğitim kariyeri dört yıllık ilkokul (Volksschule) ile başlar. Zorunlu eğitim yaşındaki (yani altı yaşına gelmiş), ancak okul için yeterli olgunluğa sahip olmayan (örneğin dersi takip etmekte güçlük çektikleri için) çocuklar için bir ana sınıfı kademesi öngörülmüştür.

İlkokullar bütün öğrencilere sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel yeteneklerini ve becerilerini teşvik etmek amacıyla geniş kapsamlı bir genel eğitim sağlamaktadır. Özel eğitim teşvik gereksinimi olan çocuklar, hem gereksinimlerine göre uyarlanmış bir özel eğitim okuluna (Sonderschule) hem de bir ilkokulda entegratif şekilde yürütülen bir sınıfa devam edebilirler.

Avusturya’da Ortaöğretim – I. Seviye

İlköğretim kademesinden sonra öğrenciler, her biri dört yıllık olan iki okul tipi arasında seçim yapabilirler: Bunlar ortaokul (Hauptschule) (4) ile genel eğitim veren bir lisenin alt kademesi (AHS Unterstufe) (5) ’dir.

Özel eğitim teşvik gereksinimi olan öğrenciler, özel eğitim okulunda beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci okul kademelerine devam edebilirler. Ortaokullar (Hauptschulen) öğrencilere hem ortaöğretimin II. seviyesine geçmelerini mümkün kılan, hem de meslek hayatına hazırlayan bir temel genel eğitim sunmaktadır.

Genel eğitim veren lisenin alt kademesi kapsamlı ve geniş bir genel eğitim sağlamaktadır. Beşinci ve altıncı okul kademelerinde ortaokul ile genel eğitim veren lisenin alt kademesinin eğitim planları eşittir.

Yedinci okul kademesinden itibaren genel eğitim veren lisede farklı ağırlıkları olan üç eğitim yönüne ayırım gerçekleşir: Latince içeren klasik lise, ağırlığın matematik ve geometride olduğu orta kısmı olmayan lise, ekonomi ağırlıklı orta kısmı olmayan lise.

Avusturya’da Ortaöğretim – II. Seviye

Son zorunlu eğitim yılı, ortaöğretim – II. seviyesinin birinci yılına tekabül eder. O andan itibaren okul sisteminin ayrı yönlerde gelişimi belirginleşir. Öğrenciler, mesleki eğitim veren ile genel eğitim veren eğitimler arasında seçim yapabilirler.

Mesleki eğitimin ya bir çıraklık eğitimi çerçevesinde (dual sistem), mesleki eğitim veren orta dereceli bir okulda ya da mesleki eğitim veren lise dengi bir okulda alınması mümkündür. Genel eğitim veren bir eğitim, genel eğitim veren lisenin üst kademe- sinde sunulmaktadır. Öğrencilerin yaklaşık %80 ’i ortaöğretim – I. seviyesinden sonra bir mesleki kariyere yönelmektedirler.

Avusturya’da Mesleki Eğitim

Eğer öğrenciler ortaöğretim – I. seviyesi sonrasında dual sistemde bir mesleki eğitim görmeye karar verirlerse, önce zorunlu eğitim sürelerinin dokuzuncu yılını tamamlamak zorundadırlar. Bu genelde bir yıllık, mesleğe hazırlama ağırlıklı politeknik okulda (Polytechnische  Schule) yapılmaktadır. Orada öğrencilere dersler, işletmelere ziyaretler ve mesleki uygulama günleri içeren çeşitlilik sayesinde ilerdeki eğitim seçimleri için hedefe yönelik bir yön tayini verilmektedir.

Bunu takip eden çıraklık eğitimi hem çıraklık işletmesinde (eğitim süresinin yaklaşık %80 ’i uygulamalı eğitim), hem de meslek okulunda (Berufsschule) gerçekleşir. Meslek okulunun görevi, genel eğitimi derinleştirmek ve çıraklık işletmesinde iletilmiş ihtisas bilgilerini tamamlamaktır. Çıraklık eğitimi çıraklık eğitiminin alındığı mesleğe göre iki ila dört yıl arası, çoğunlukla üç yıl sürmektedir. Eğitimin sonunda her çırak bir çıraklık eğitimi bitirme sınavına girebilir. Özel eğitim teşvik gereksinimi olan gençler, özürlü ya da diğerlerine nazaran dezavantajı olan gençler için entegratif meslek eğitimi olanağı bulunmaktadır.

Çıraklık eğitimi süresinin bir ila en fazla iki yıl kadar uzatılması ya da çırak ile işletme arasında kararlaştırılarak kısmi vasıflandırmalar yoluyla eğitim verilmesi sayesinde, gençlerin özel gereksinimlerinin dikkate alınması mümkün olabilir.