Avusturya Sağlık Sistemi

 Avusturya sağlık sistemi olağanüstü tıbbi destek imkanları sayesinde dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır. Tıp alanında yapılan büyük yatırımlarla sağlık tesisleri en yeni teknolojiyle donatılmıştır. Hastaların optimum bakımı, sağlığın ihtiyaç odaklı teşvik edilmesi ve istikrarlı önlemler, Avusturya sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Avusturya’da sağlık sistemi büyük ölçüde sosyal sigorta katkı paylarından ve vergilerden finanse edilse de küçük bir kısmı da reçete ücretleri, tenzili muafiyet, hastanede kalma durumunda günlük ücret veya özel sağlık sigorta katkı payları gibi özel alanlardan karşılanmaktadır.
Kamusal sağlık hizmetleri sosyal sağlık ve kaza sigortaları üzerinden sunulmaktadır. Bu sigortaların sağladığı hizmetler ayakta ve yatılı tedavi, tıbbi rehabilitasyon, ilaç, tıbbi yardım bağışları, sağlık ve önleyici muayeneler veya doğumda doğum yardımını kapsamaktadır. Ayakta tedaviden bölgedeki doktorlar ve hastanelerin klinikleri sorumludur, yatılı tedaviler ise hastanelerde gerçekleşmektedir.

Kendi işinde çalışmayan herkes için zorunlu sigorta geçerlidir. Kendi işinde çalışanların büyük bölümü de zorunlu sigorta yaptırmaktadır. Çocuklar, eşler, medeni birliktelikle yaşayan eşler ve çocuklu ailelerdeki hayat arkadaşları ücretsiz müşterek sigorta yaptırabilmektedir. Belli koşullarda bireysel sigorta yaptırmak da mümkündür.

Sigortalı birey ve aile üyeleri sağlık sektörünün hizmetlerinden basitçe faydalanabilmektedir. Tıbbi tedavi için bölgedeki sağlık sigortası kurumu sözleşmesi bulunan doktorlara ve kamu hastanelerine başvurabilmektedirler. Reçete ücretleri, özel doktorlar ve özel hastaneler, bazı diş hekimi hizmetleri veya hastanede kalma durumunda günlük ücret gibi bazı hizmetleri özel olarak karşılamaktadırlar. Sağlık sigortası olmayan birey, faydalandığı sağlık hizmetlerinin toplam masrafını bizzat karşılamak zorundadır. 

Çalışanın kusurlu olmaksızın hastalanması durumunda işveren, işletmenin ve iş ilişkisinin türüne bağlı olarak belli bir süre ücret ödemeye devam eder. Çalışan daha sonra sağlık sigortası kurumundan rapor parası alır, ancak ödenen para işçinin maaşından daha düşüktür.