Belçika Ekonomisi


GSYİH (milyar Dolar)

506,2

Nüfus (milyon)

11,5

Nüfus artış hızı (%)

0,54

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

43,938

Enflasyon Oranı (%)

2,4

İşsizlik Oranı (%)

6,3

İhracat (milyar Dolar)

4,406

İthalat (milyar Dolar)

4,088

Başlıca ticaret ortakları: Almanya, Hollanda, Fransa, ABD, İngiltere

Başlıca ihracat kalemleri: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; elmaslar.

Başlıca ithalat kalemleri: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları; tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış); petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar; elmaslar.

İkili Ekonomik İlişkiler

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

DENGE

HACİM

2021

2022

4,899

4,406

5,628

4,088

-0,729

0,318

10,527

8,494

2022 yılında Belçika ile ticaret hacmimiz 10 milyar 527 milyon Dolar olarak kaydedilmiştir. Belçika, 2022 yılında, en çok ihracat yaptığımız 14., keza en çok ithalat yaptığımız 17.ülkedir.


Belçika’ya ihracatımızdaki başlıca ürünler motorlu taşıtlar, aksam, yedek parça ve aksesuarları, çinko cevheri, mücevher eşyası ve aksamları, tekstil ürünleri, makine ve teçhizat, plastiktir.

Belçika’dan ithal ettiğimiz başlıca ürünler ise dökme demir, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları ve bunların eritilmesi ile elde edilmiş külçeler, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, Altın (platin kaplamalı altın dahil), dokuma makineleri, Etilen polimerleri, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, kimya ve ilişkili sanayi ürünleri, plastik, otomobil parçalarıdır.


2002-2021 yılları arasında ülkemizden Belçika’ya yapılan doğrudan yatırımların toplamı 12 milyon Dolar olmuştur.