Danimarka Ekonomisi

 Transparency International 2013 Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde, Yeni Zelanda ile birlikte 100 üzerinden 91 puanla birinci sırada yer aldı (0 puan = yüksek yolsuzluk, 100 puan = temiz).

Danimarka'da kurumlar vergisi %23,5 olup Avrupa Birliği ortalamasının altındadır.
Danimarka, Kuzey Denizi'nde oldukça büyük petrol ve doğal gaz yataklarına sahiptir ve net petrol ihracatçıları arasında dünyada 32. sıradadır ve 2009'da günde 259.980 varil ham petrol üretiyor. 2015 yılında rüzgar türbinleri toplam elektrik tüketiminin %42,1'ini sağladı. Mayıs 2011'de Danimarka, gayri safi yurtiçi hasılasının %3,1'ini yenilenebilir (temiz) enerji teknolojisi ve enerji verimliliğinden veya yaklaşık 6,5 milyar Euro'dan (9,4 milyar $) elde etti. Danimarka, diğer Avrupa ülkelerine elektrik iletim hatlarıyla bağlıdır.

Danimarka'nın elektrik sektörü, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarını ulusal şebekeye entegre etti. Danimarka şimdi ulaşım sektöründe akıllı akü sistemlerine (V2G) ve elektrikli araçlara odaklanmayı hedefliyor. Ülke, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) bir üyesidir. Danimarka, 2018'de yaklaşık 460 milyon GJ enerji ihraç etti.