Danimarka Sağlık Sistemi

 Danimarka’daki sağlık hizmetleri bulunan beş bölgede (Kuzey Jutland, Orta Jutland, Güney Danimarka, Başkent ve Zealand) yerel hükümet tarafından, merkezi hükümetin kontrolünde yürütülürken, huzurevleri, evde bakım ve okul sağlık hizmetlerinden bulunan 98 belediye sorumludur. Danimarka sağlık sigortasına kendi halkı ve Danimarka’da oturma izni olanlar sahip olabilir. Sağlık sisteminde elektronik kayıtların kullanımı yaygındır. Danimarka’da ortalama muayene fiyatları 350- 500 DKK arası değişmektedir. Danimarka’da yaşayan her 1.000 kişiye 3.4 doktor ve 2.5 hastane yatağı düşmektedir.


Danimarka hükümetinin sağlık hizmetleri harcamaları Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın %10.4’ünü kapsamaktadır, bu bütçenin %84’ü ise merkez hükümet tarafından dağıtılan bölgesel ve belediye fonları ile sağlanmaktadır. Danimarka’da toplam sağlık harcamalarından özel hastanelerin payı %1.4 iken kamu hastanelerinin harcamaları %10.4 dür. Sağlık hizmetleri vergi mükellefi olan kişiler tarafından finanse edilmektedir bu nedenle kişisel sağlık masrafları minimum düzeydedir. Sağlık hizmetlerinde kişilerin giderleri genellikle özel sağlık hizmetleri tarafından karşılanır. Danimarka’da kişi başına düşen sağlık harcaması 6.217 USD dir.

Danimarka'da 8 üniversitenin yanı sıra diğer birçok yükseköğretim kurumları vardır. Danimarka’daki üniversitelerin 5’ini 2019’da QS World University Ranking’de ilk 500’te bulacaksınız. En yüksek derecedeki kurum 112. sırada yer alan Danimarka Teknik Üniversitesi’dir.