Hollanda Ekonomisi

 Hollanda çok güçlü bir ekonomiye sahiptir ve yüzyıllardır Avrupa ekonomisinde özel bir rol oynamıştır. 16. yüzyıldan beridir gemicilik, balıkçılık, ticaret ve bankacılık Hollanda ekonomisinin en önemli sektörleri olmuştur. Hollanda, dünyanın en fazla ihracat yapan ilk on ülkesinden biridir.


Hollanda 2021 itibarıyla SAGP bazında dünyadaki 27. büyük ekonomiye sahiptir ve kişi başına düşen $60.461 ile dünyanın 11. zengin ülkesidir.