İngiltere Diploma Denkliği

 UK Naric Denklik İşlemlerini Nasıl Yapılır?


İngiltere'de diploma denklik işlemleri UK Naric aracılığı ile yapılmaktaydı ancak 2021 Kasım ayı ile birlikte değişti ve bu tarihten sonra Birleşik Krallıkta tüm denklik işlemlerine UK Enic bakmaktadır.