Birleşik Krallık'taki bazı meslekler kanunla düzenlenmemiştir ve bu nedenle mesleğe erişmek için bir düzenleyici kuruma kayıtlı olmak için yasal bir gereklilik yoktur. Ancak dilerseniz, mesleğinizle bağlantılı bir alanda Yeminli unvan, meslek ünvanı veya tayin mektuplarına sahip olmak için başvurabilirsiniz. Bu korunan başlıklar, Kraliyet Beyannamesi olan bir otorite tarafından korunmaktadır. Korunan başlıklar genellikle bir faaliyet yedeğine sahip değildir, ancak bu, uygun otorite ile doğrulanmalıdır.

Korunan unvanlardan birine sahip olmak istiyorsanız ilgili kuruma başvurmanız gerekmektedir. Kurum, niteliklerinizi ve ilgili herhangi bir pratik deneyimi dikkate alacaktır. Daha sonra kurum, gereksinimlerini karşılamak için yeterli bilgi ve deneyime sahip olup olmadığınızı belirleyecektir.

Birleşik Krallık'ta DOKTORLUK uygulama lisansı ile kayıt başvurusunda bulunmanın farklı yolları vardır. Kalifikasyonunuza ve deneyiminize bağlıdır.
gmc@gmc-uk.org
+448453578001

Birleşik Krallıkta Hemşire ve Ebe olarak çalışabilmek için kayıt yaptırmak ve tanınırlık belgesi almak zorundasınız.
 +442076377181
+441619236602