İsveç’te sosyal güvenlik sistemi yaşlılara, çocuklu ailelere, hasta ve engellilere mali güvence sağlamaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin kapsadığı sigorta kolları aşağıdaki gibidir;

Sağlık sigortası,

İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sağlanan yardımlar,

Malul aylığı,

Yaşlılık ve ölüm aylıkları,

İşsizlik sigortası,

Aile yardımları ve ebeveyn sigortası.

Sosyal sigorta sistemi kapsamında İsveç’te ikamet şartına bağlı olarak yani herhangi bir katkı payı ödenmesine gerek olmaksızın;

çocuk yardımı,

bakım ödeneği,

garanti aylığı biçiminde ödenen hastalık tazminatı,

garanti emekli aylığı

ve barınma yardımı ödenir.

İsveç’teki sigortalı çalışmalarından dolayı bir gelir elde ediyor ya da etmiş olma koşulu ile sağlanan yardımlardan bazıları ise;

hastalık yardımı,

ebeveyn ödeneği,

gelire dayalı hastalık tazminatı,

gelire dayalı emeklilik aylığıdır.

Sosyal sigorta sistemi bireysel temele dayanmaktadır, sistem içinde gelire dayalı yardımlar, genel yardımlar ve gelir testine dayalı yardımlar bulunmaktadır. Gelire dayalı yardımlar, örneğin kişilerin hastalık ya da evde çocuk bakımı nedeniyle çalışmalarının mümkün olmadığı durumlarda karşı karşıya kalınan gelir kaybını telafi etme amacı taşır. Genel yardımlar, tüm bireylere aynı oranda öden çocuk ödeneği ve evlat edinme ödeneği gibi yardımlardır. Gelir testi kapsamında ise barınma ödeneği, emeklililere ödenen barınma desteği ve nafaka yardımı çerçevesinde ödenen ilave yardım bulunmaktadır. Gelire dayalı yardımların aksine bu ödenekler vergiye tabi değildir.

Sosyal sigortanın finansmanı, işveren ve işçi katkı payları ile vergiler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Pek çok sosyal sigorta yardımı, tüketici fiyat endeksine bağlı taban fiyat miktarı ile ilişkilendirilmiştir. Böylece ödenen yardımlar genel fiyat düzeyi değişikliklerinde satın alma değerini korumaktadır.