Ana içeriğe atla

İsviçre Eğitim Sistemi

 İsviçre'de eğitim sistemi İsviçre Federal Anayasasına göre kantonlara devredilmiştir ve bu yüzden büyük bir çeşitlilik gösterir. Federal devlet (konfederasyon) sadece belli temel kuralları koyar ve ihtiyaçları karşılar. Örneğin ilk okul, ortaokul (10. sınıfa kadar) ve iki yıl anaokulu zorunludur ve ücretsizdir. Genel olarak üniversite ve yüksek meslek okullarına kadar olan eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Ayrıca konfederasyon bazı üniversiteleri finanse eder. Toplam eğitim sisteminin yüzde 90'ı kantonlar ve belediyeler tarafından finansa edilir.


İlkokula başlama yaşı tüm kantonlarda altıdır (Kanton Obwalden hariç) ve beş yıl sürer. İlkokuldan hemen sonra öğrenciler yeteneklerine ve mesleki ilgilerine göre farklı okullara yöneltilmeye başlanır.

Zorunlu eğitim
Öğrencilerin çoğunluğu zorunlu eğitimlerin yaşadıkları belediyelerde tamamlar. Özel okullara giden öğrenci oranı yüzde 5'tir. Zorunlu eğitim süresi 11 yıldır. Bunun ilk 8 yılı temel eğitim olarak nitelenir. Ardından yapılan orta öğretimin birinci bölümü (Sekundarstufe I) ise 3 yıl sürer. (Sadece Kanton Tessin'de 4 yıl) 

Birçok kantonda iki yıllık anaokulu zorunlu olsa da Almanca konuşulan kantonların bazılarında anaokulu zorunlu değildir ya da sadece bir yıl zorunludur. Ancak bu kantonlarda da çocukların büyük kısmı 4 yaşından itibaren ana okuluna başlar.

Orta öğretimin 1. seviyesinde öğrenciler bazen tüm derslerde, bazen bazı derslerde başarı seviyelerine göre ayrı sınıflara dağıtılırlar.

Öğretim dili kantona göre Almanca, Fransızca, İtalyancadır. Romanşça konuşulan belediyelerde özel uygulamalar söz konusudur. Zorunlu eğitim süresinde çocuklar ülkede konuşulan diğer dillerden birini ve ayrıca İngilizce öğrenirler.

Zorunlu eğitim sonrası
Zorunlu eğitim sonrası dönem orta öğretimin II. bölümü (Sekundarstufe II) ve III. seviye eğitimi (Tertiärstufe, Yüksek eğitim) kapsar ve kantonlararası ve federal düzeyde düzenlemelerle gerçekleştirilir. Genellikle okullar kantonlara bağlı iken, meslek yüksek okulları federal hükümete bağlıdır.

Orta öğretimin II. bölümü
Öğrencilerin üçte ikisi zorunlu eğitim sonrasında okul ve pratik meslek öğreniminin birlikte yürütüldüğü bir meslek eğitimine (Ausbildung) yönelir. Burada mesleki yeterlilik diploması alırlar ve aynı zamanda meslek maturası yaparak yüksek okula devam etme olanağı kazanırlar. Öğrencilerin üçte biri ise genel eğitime Gymnasium'a ya da FMS (Fachmittelschule) denilen orta seviye meslek okullarına giderler. Bu okullar öğrencileri üniversite ya da yükseköğretime hazırlarlar.

Orta öğretimin II. bölümünü tamamlayan öğrencilerin yüzde 90'ı bu okullardan diploma alır. Bu diploma ile ya direkt bir mesleğe başlamaları ya da matura sınavına (gittiği okula göre gymnasium maturası, Fachmatura ya da Berufmatura) girerek yüksek eğitime devam etmeleri mümkün olur. Ortalama matura başarı oranı yüzde 37.5'tir.

Yükseköğretim
Yükseköğretime tüm yüksek okullar (üniversiteler, meslek yüksek okulları (Fachhochschule) ve pedagojik yüksek okullar) ve ikinci önemli grup olan yüksek meslek eğitim okulları (höhere Berufsbildung) dahildir. Yüksek meslek eğitim okulları bir meslekte tecrübesi olan kişiler için uzmanlaşma ve uzmanlıklarını geliştirme olanağı sağlar.

Yükseköğretim okullarını bitirme oranı yüzde 45'tir. Bunların üçte biri yüksek meslek eğitim okullarını bitirenler, üçte ikisi ise diğer yüksek okulları bitirenlerdir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Hollanda Schengen Vizesi

Hollanda Schengen vizesi ile ilgili tüm dosyaları Word ve PDF olarak aşağıda indirme linklerinden bulabilirsiniz. Hollanda Schengen vizesi hakkında bilmeniz gerekeen tüm detaylar adında eklediğimiz PDF dosyasınız dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Hollanda bazı konularda Türk vatandaşlarına ekstrabazı sınırlamalar ve kısıtlamalar koymaktadır ve bunu malesef ankara anlaşmasına aykırı olduğu halde koymaktadır ve devam ettirmektedir. Bu yüzden Vize başvurunuzda ve ülkeye girerken mutlaka kurallara tam olarak uymaya çalıştığınızdan emin olun.   PDF DOSYALAR ➤   HOLLANDA SCHENGEN VİZESİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN TÜM DETAYLAR PDF OLARAK İNDİR ➤   HOLLANDA SCHENGEN VİZESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE  HAZIRLANACAKLAR LİSTESİ PDF OLARAK İNDİR ➤ HOLLANDA SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU PDF OLARAK İNDİR ➤   HOLLANDA SCHENGEN VİZESİ 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN DOLDURULMASI GEREKEN İZİN FORMU PDF OLARAK İNDİR ➤   HOLLANDA SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU KONTROL LİSTESİ PDF OLARAK İNDİR   LİNKLER ➤   VİZE BAŞVUR

Almanya İş Arama İşçi Vizesi

Başvuru Şartları ➤  Vize başvuru formu, formlar başvuran tarafından  doldurulacak ve ıslak imza atılacak ve 2 adet olacak (Almanca)  (buradan izleyerek doldurabilirsiniz) ➤  En az 1 yıllık geçerliliği olan pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi ➤  Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları için Anabin'den  (buradan videomuzu izleyerek denkliğinizi kontrol edebilirsiniz)  alınan denklik belgesi (eğer denkliğiniz yoksa KMK dan denklik alınması gerekiyor) ve bunların noter aslı gibidir belgeleri ile Almanca veya İngilizce Yeminli Tercümeleri ➤  Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomalarının ders içerikleri ve bunların noter aslı gibidir belgeleri ile Almanca veya İngilizce Yeminli Tercümeleri ➤  3308 sayılı kanunun 16. maddesi ile alınmış Kalfalık / Ustalık Belgesi ve bunların noter aslı gibidir belgeleri ile Almanca veya İngilizce Yeminli Tercümeleri ➤  3308 sayılı kanunun 16. mad

Almanya Schengen Vizesi

PDF DOSYALAR ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ GENEL UYGULAMA VE BİLGİLENDİRMELER DOSYASI PDF OLARAK İNDİR ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ İÇİN HAZIRLANACAKLAR LİSTESİ PDF OLARAK İNDİR ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ İÇİN BAŞVURU FORMU PDF OLARAK İNDİR   WORD DOSYALAR ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ İÇİN İNGİLİZCE NİYET MEKTUBUNU WORD OLARAK İNDİR ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ İÇİN TÜRKÇE NİYET MEKTUBUNU WORD OLARAK İNDİR   LİNKLER ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ ONLİNE BAŞVURU LİNKİ ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU VE RANDEVU ALMA LİNKİ ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ RANDEVU DEĞİŞTİRME VEYA İPTAL LİNKİ ➤   ALMANYA SCHENGEN VİZESİ ÜCRETLERİ VE EK HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME LİNKİ