İsviçre'de Çalışan kişiler 17. yaşlarının sona ermesini takip eden ilk 01Ocak tarihinden başlamak üzere, çalışmayan kişiler ise 20. yaşını bitirdikleri yılın 01 Ocak tarihinden itibaren zorunlu olarak sigortalı olurlar. İkinci ayak Pansiyon Kasa (BV) sigortasını da kapsayan Bu zorunluluk emeklilik yaşı gelene kadar devam eder. (Pansiyon Kasa primleri sadece çalışılan süreler için ödenir)


Yurtdışında kalıcı olarak ikamet eden İsviçre vatandaşları isteğe bağlı olarak yaşlılık sigortası primi ödeyebilirler.

Zorunlu olan Birinci ayak AHV/IV ve ikinci ayak BV sigortalarının yanı sıra, vergi muafiyetli Özel Bireysel Emeklilik sigortası sistemi bulunmaktadır. Bu sigortada emeklilik bireyin isteğine ve kendi ödediği sigorta primlerine göre sağlanmaktadır ve zorunlu değildir.

Sosyal Sigortalar kurumu'nun temel finansman kaynağı sigorta primleridir.

İsviçre'de çalışan kişilerin aylıklarından Yaşlılık ve Geride Kalan Hak Sahipleri (AHV), Maluliyet (IV) sigorta primlerinin kesilmesi zorunludur. (Bazı durumlarda İsviçreli işveren için İsviçre dışında çalışan kişilerin aylıklarından da söz konusu primlerin kesilmesi söz konusudur.)

Çalışan kişiler 17. yaşlarının sona ermesini takip eden ilk 01 Ocak tarihinden başlamak suretiyle prim ödeme zorunluluğundadır. Örneğin 15 Ağustos 2016 tarihinde 17 yaşına basan bir işçi 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren prim ödemeye başlamak durumundadır) Emeklilik yaşı gelmeden çalışmaya son verenlerin "çalışmayanlara mahsus" prim ödeme yükümlülüğü devam eder.

Çalışmayan kişilerin sigorta primi ödeme yükümlülükleri 20. yaşını bitirdikleri yılın 01 Ocak tarihinden itibaren başlar.

Kişiler fiilen çalışmasalar da sigortalılık statüleri emekli oldukları güne kadar devam eder.

AHV/IV Sigorta Kurumu'nun Finansman bütçesinde sigorta prim gelirleri % 80,45 oranında olup Federal Devlet kurumun finansmanına % 19,55 oranında katkıda bulunur. Bu katkının kaynakları KDV (tahsil edilen KDV bedelinin % 0,4'ü), alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile kumarhanelerden alınan vergilerden oluşmaktadır.

İsviçre'de çalışan kişilerin aylıklarından Yaşlılık ve Geride Kalan Hak Sahipleri (AHV), Maluliyet (IV)sigorta primlerinin kesilmesi zorunludur. Çalışmayan kişiler de asgari prim bedelini ödemekle yükümlüdür.

Aylıktan kesilen toplam prim oranları (Prim bedeli işçi ve işveren tarafından yarı yarıya paylaşılarak ödenir) :

(Bazı durumlarda İsviçreli işveren için İsviçre dışındaçalışan kişilerin aylıklarından da söz konusu primlerin kesilmesi söz konusudur.)


Çalışan kişiler 17. yaşlarının sona ermesini takip eden ilk 01 Ocak tarihinden başlamak suretiyle prim ödeme zorunluluğundadır.


(Örneğin 15 Ağustos 2016 tarihinde 17 yaşına basan bir işçi 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren prim ödemeye başlamak durumundadır).


-Emeklilik yaşı gelmedençalışmaya son verenlerin "çalışmayanlara mahsus"prim ödeme yükümlülüğü devam eder..


-Yasal emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenler, prim ödeme yükümlülüsü olmakla birlikte, prim indiriminden yararlanırlar.


Çalışmayan kişilerin sigorta primi ödeme yükümlülükleri 20. yaşını bitirdikleri yılın 01 Ocak tarihinden itibaren başlar.


Serbest meslek sahibi kişiler 17. yaşlarının sona ermesini takip eden ilk 01 Ocak tarihinden başlamak suretiyle prim ödeme zorunluluğundadır.

Erkekler için yasal emeklilik yaş sınırı 65, kadınlar için ise 64' tür.


2 yıl önce erken emeklilik hakkından yararlananların emekli aylıkları 1 yıl için % 6,8 ve 2 yıl için %13,6 oranında azaltılarak ödenmektedir.


Emekli aylığına emeklilik yaşına erişilen ayın ilk günü itibarıyla hak kazanılır. Yaşlılık aylığı ödemeleri ölümün gerçekleştiği ayın son günü itibarıyla kesilir.