İsviçre Sağlık Sistemi

 İsviçre' de sağlık sistemi çok iyi bir şekilde oluşturulmuştur. İsviçre' de ikamet eden tüm kişiler kaza ve hastalıklara karşı kapsamlı ve mecburi sigortalıdır. Çok sayıda doktor muayenehanesi, eczane ve hastane sağlık hizmetinin yerine getirilmesini sağlar.


İsviçre' de ikamet eden herkes kaza ve hastalıklara karşı sigortalı olmak zorundadır. Buraya yeni yerleşen kişi, sigortalarını yerleştikten sonra ilk üç ay içerisinde yaptırmak zorundadır. Çocuklara doğdukları andan itibaren üç ay içerisinde sigorta yaptırılmalıdır. Zorunlu sigorta hizmetleri kanunlarla karara bağlanmıştır. Sigortalı kişilerin tamamı aynı tibbi hizmeti alma hakkına sahiptir.

sviçre sağlık sistemi giderleri devlet (Konfederasyon, Kantonlar, Belediyeler), işverenler ve kişiler tarafından ortak olarak karşılanır. Özel kişiler, sağlık sigortası ve kaza sigortası için aylık olarak prim öderler. Ödenen aylık prim miktarı her yıl belirlenir ve kantonlar arası farklılık gösterir. Hastalanan ya da kaza geçiren birey sigortaya ek olarak giderlerin bir bölümünü karşılamalıdır (francis (Franchise) ve şahsi katılım payı (Selbstbehalt)). Ama bu ek giderler için yıllık olarak ödenmesi gereken azami bir tutar bulunmaktadır.