Litvanya Sağlık Sistemi

 Litvanya sağlık sisteminin temel amaçları, kamu sağlığının yanı sıra sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmektir. Litvanya hükümeti, sağlık sisteminde tıbbi tedaviden daha çok, hastalığı önleme ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek konularına odaklanmaktadır.


Sosyal hizmetler ve sağlık sistemi oldukça gelişmiş olan Litvanya’da hem kamu hem de özel sağlık sektörünün niteliği yükselmektedir. Litvanya, bekleme süreleri, tıbbi sonuçlar ve diğer göstergelere dayalı olarak, 2018 yılında hazırlanan Avrupa sağlık sistemlerinin bir sıralaması olan Euro Sağlık Tüketici Endeksi’nde Avrupa'da 28. sırada yer almıştır.

Litvanya'da ikamet edenler için zorunlu sağlık sigortası uygulanmaktadır. Ulusal sağlık sigortası zorunlu katkı payı, ekonomik olarak aktif olan kişiler için gelirin %9’u olarak belirlenmiştir. Litvanya’da sağlık sigortası ödemeleri yıllık olarak ortalama 50 ile 100 Euro arasında değişmektedir. Litvanya’daki yabancılar sosyal sigorta sistemine dahil edilmemektedir, yabancılar özel sağlık sigortası yapma imkanına sahiptir.