Lüksemburg’da; Lüksemburgca, Almanca ve Fransızca dillerinde eğitim verilmektedir. Lüksemburg eğitim sistemi; temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşmaktadır.


Lüksemburg’daki okulların büyük bir çoğunluğu devlet okuludur ve ücretsiz olarak eğitim vermektedir. 4 yaşından 16 yaşına kadar olan eğitim Lüksemburg tarafından zorunlu kılınmıştır.

2015 yılında OECD’nin düzenlemiş olduğu PISA testine göre; Lüksemburglu öğrencilerin dünya geneli sıralaması 34 olurken, eğitimde yapılan değişiklikler sonrası Lüksemburglu öğrenciler dünya sıralamasında 30. olmuşlardır.

Lüksemburg’da okul öncesi eğitim 3-5 yaşları arasında verilmektedir. Verilmekte olan eğitim Lüksemburgcadır ve okul öncesi eğitim genellikle devlet tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Tercih edilmesi durumunda özel eğitim kurumlarından eğitim alınabilmektedir.

Lüksemburg okul öncesi eğitimi devlet tarafından zorunlu kılınmamıştır. Lüksemburg’da okul öncesi eğitimde temel bilgiler verilmektedir ve eğitim alınan kuruma göre, eğitim saatleri değişmektedir. Okul öncesi eğitim genellikle sabah saatlerinden öğlen saatlerine kadar sürmektedir.

Lüksemburg’da ilkokul eğitimi 6-11 yaşları arasında verilmektedir ve ilkokul eğitimi Lüksemburg Devleti tarafından zorunlu kılınmıştır. Lüksemburg’da eğitim alınan okula göre; eğitim süreleri tüm gün veya yarım gün olacak şekilde belirlenmiştir.

Lüksemburg ilkokul eğitimi, devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Lüksemburg’da tercih edilmesi durumunda özel okullarda da eğitim alınabilmektedir.

Lüksemburg ilkokul eğitiminde, temel matematik, temel geometri temel bilim, sosyal bilgiler ve Lüksemburgca dersleri verilmektedir.

Lüksemburg’da ortaokul eğitimi 11-17 yaşları arasında verilmektedir ve Lüksemburg Devleti tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. Lüksemburg’da ortaokul eğitimi devlet tarafından zorunlu kılınmıştır.

Lüksemburg ortaokul eğitiminde farklı bölümler bulunmaktadır ve bu bölümler öğrenciler tarafından seçilmektedir.

Lüksemburg ortaokul eğitim sistemi 4 bölümden oluşmaktadır. Klasik eğitim; Lüksemburg’da klasik eğitim üniversite eğitimine yöneliktir ve çok yönlü bir eğitim sunmaktadır. Genellikle beşeri bilimler, edebiyat, matematik, doğa bilimleri ve temel bilgiler verilmektedir. Teknik eğitim; Lüksemburg’da teknik eğitim mesleki eğitime önem verilmektedir. Eğitimin tamamlanmasının ardından, tercih edilmesi durumunda üniversite eğitimi de alınabilmektedir. Teknisyen eğitimi; Lüksemburg’da teknisyen eğitimi okulun bitirilmesinin ardından teknisyen olunması için, yoğun olarak mesleki bilgilerin verildiği okuldur. Hazırlık eğitimi; Lüksemburg’da temel eğitimin gereksinimini yerine getirememiş öğrenciler için verilen hazırlık eğitimidir.
Lüksemburg’da yükseköğrenim eğitimi, ortaokulun başarılı bir şekilde bitirilmesinin ardından en erken 17 yaşında olacak şekilde alınabilmektedir. Lüksemburg’da yüksekokul eğitimi ortalama 4 yıl sürmektedir ve devlet üniversiteleri ücretsizdir.

Yükseköğrenim ayrıca; işletme ve yönetim, sanat ve sağlık alanlarında farklı yüksekokullar ile de verilebilmektedir. Yüksekokullardaki üç yıllık eğitimin ardından mezun olunabilmekte ve yüksekokul diploması alınabilmektedir.

Lüksemburg’da master yapmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

Lüksemburg vatandaşı veya AB ülkesi bir üyenin vatandaşı olmak veya Schengen vizesine sahip olmak
Lüksemburg’da master eğitimi veren bir üniversiteden kabul mektubu almış olmak
Lisans diplomasına sahip olmak
İngilizce eğitim alınacaksa, IELTS veya TOEFL sınav yeterliliğine sahip olmak