Lüksemburg Ekonomisi

  Lüksemburg ekonomisi istikrarlı, yüksek gelirli, büyüme hızı yüksek bir ekonomidir. Ülkede enflasyon ve işsizlik oranları son derece düşüktür. 1960 yılına dek çeliğin egemen olduğu sanayi sektörü, son dönemlerde çeşitlenmiş ve kimyasallarla kauçuk işlemenin payı artmıştır. Ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ikinci yatırım fonu merkezi ve avro alanı içindeki en önemli bireysel bankacılık merkezidir. Avrupa'nın en önde gelen sigorta şirketlerinin merkezidir.


Bununla birlikte Lüksemburg hükûmeti son dönemlerde bir internet hamlesi gerçekleştirmiş ve bunun üzerine Skype, eBay ve Jajah gibi tanınmış internet şirketleri yerel ya da uluslararası genel merkezlerini Lüksemburg'a taşımışlardır.

Ülkede tarım çok küçük oranda genelde ailelerin işlettiği çiftliklerde yapılmaktadır. Lüksemburg özellikle Benelüks Birliği'nin diğer iki üyesi Belçika ve Hollanda ile sıkı ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirmiştir. Avrupa Birliği'nin de üyesi olan ülke Avrupa Birliği'nin ortak pazar uygulamasından da yararlanmaktadır. kişibaşına düşen yıllık millî gelir ortalamasında dünyada birinci sıradadır.Ülkelere göre yaşam kalitesi sıralamasında 4. sıradadır. 2006 yılında ülkede işsizlik oranı %4.8 olarak ölçülmüştür.2005-2006 yılları arasında ilk kez uluslararası büyüme hızlarının düşük olmasından dolayı ülke ekonomisi carî açık vermiştir.

Sağlık
Lüksemburg sağlık politikası 1970’lerden itibaren günümüzdeki şeklini almaya başlamıştır. 1974 yılında sağlık reformu gerçekleşen Lüksemburg’da, 1983 yılında hastalara destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. 1992 yılında finansman sistemi değişen Lüksemburg’da hastanelerin kendi bütçeleri Hastalık Fonları Birliği’ne bağlanmıştır. Lüksemburg sağlık hizmetlerinin finansmanı 1970’lerden itibaren yüksek ve sabit düzeyde kalmıştır.

Lüksemburg, sağlık hizmetlerinde devlet harcaması ile Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük orana, kişi başı sağlık harcamaları ile Avrupa’da en yüksek orana sahiptir. Lüksemburg sağlık sistemi için harcanan para Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın %6’sını oluşturmaktadır. Lüksemburg’da toplam sağlık harcamalarında kamunun payı %90, özel sigorta payı %10’dur. Lüksemburg’da kişi başına düşen yıllık sağlık harcamaları 5,500 Euro’dur.

Lüksemburg ile Türkiye arasında 2003 yılında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmıştır. Lüksemburg sağlık sigortası Türkiye’de geçerli olmaktadır. Türkiye sağlık sigortası Lüksemburg’da geçerli olmaktadır.
Lüksemburg sağlık sigortası şirketleri aşağıda verilmiştir.

Allianz Care
Cigna Global
DKV Luxembourg S.A.
Belgische Grenzgänger
Caisse Nationale de Santé
Foyer Global Health
Assurances Lalux Lux Marc
Axa Agence Générale Neumann & Fernandes

Lüksemburg sağlık sigortası fiyatları en düşük yıllık 5.000 Euro’dur. Lüksemburg’da 5.000 Euro’luk temel sağlık sigortası önemli hastalık ve durumları, acil vakaları ve tıbbi tahliye durumlarını kapsamaktadır. Lüksemburg’da en yüksek sağlık sigortası fiyatları yıllık 50.000 Euro’dur. Lüksemburg’da 50.000 Euro’luk sağlık sigortası önemli hastalık ve durumları, acil vakaları, tıbbi tahliyeyi, yatılı psikolojik tedaviyi, sağlık taraması ve kontrollerini, diş tedavisini, optik tedavileri, cinsiyet disforisini, kazaya bağlı diş tedavisini ve doğumdan 10 ay sonrasını kapsamaktadır. Lüksemburg’da ortalama sağlık sigortası fiyatları yıllık 7.500 ile 15.000 arasındadır. Lüksemburg ortalama sağlık sigortaları önemli hastalıkları, acil vakaları, tıbbi tahliye durumlarını, sağlık taraması ve kontrollerini, yatılı psikolojik tedaviyi, diş tedavisi ve optik tedaviyi kapsamaktadır.