Lüksemburg sağlık politikası 1970’lerden itibaren günümüzdeki şeklini almaya başlamıştır. 1974 yılında sağlık reformu gerçekleşen Lüksemburg’da, 1983 yılında hastalara destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. 1992 yılında finansman sistemi değişen Lüksemburg’da hastanelerin kendi bütçeleri Hastalık Fonları Birliği’ne bağlanmıştır. Lüksemburg sağlık hizmetlerinin finansmanı 1970’lerden itibaren yüksek ve sabit düzeyde kalmıştır.

Lüksemburg, sağlık hizmetlerinde devlet harcaması ile Batı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük orana, kişi başı sağlık harcamaları ile Avrupa’da en yüksek orana sahiptir. Lüksemburg sağlık sistemi için harcanan para Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın %6’sını oluşturmaktadır. Lüksemburg’da toplam sağlık harcamalarında kamunun payı %90, özel sigorta payı %10’dur. Lüksemburg’da kişi başına düşen yıllık sağlık harcamaları 5,500 Euro’dur.