Norveç Ekonomisi

  Norveç ekonomisi, stratejik alanlarda devlet mülkiyeti barındıran gelişmiş bir karma ekonomidir. Küresel iş döngülerine duyarlı olmasına rağmen, Norveç ekonomisi sanayi devrinin başlangıcından bu yana sağlam bir büyüme göstermiştir. Ülke, diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok yüksek bir yaşam ölçünlerine ve güçlü bir şekilde bütünleşik refah sistemine sahiptir. Norveç'in çağdaş üretim ve refah sistemi, doğal kaynakların, özellikle Kuzey Denizi petrolünün kullanımı ile üretilen bir finansal birikime bağlıdır.

2016 Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lüksemburg ve İsviçre ile birlikte Norveç, dünyadaki 70.000 ABD dolarının üzerindeki kişi başına GSYİH'ya sahip olan, ada ülkeleri veya mikrodevletler gibi olmayan üç ülkedir.

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

531,9

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

2,8

Nüfus (milyon)

5,44

Nüfus artış hızı (%)

0,8

Kişi Başına GSYİH (satın alma gücü paritesi, Dolar)

89.000

Enflasyon Oranı (%)

5,9

İşsizlik Oranı (%)

3,4

İhracat (milyar Dolar)

247

İthalat (milyar Dolar)

97,5

Para Birimi

Norveç Kronu (NOK)

Başlıca ihracat kalemleri Ham petrol, petrol gazları ve diğer hidrokarbonlar, balık, işlenmemiş alüminyum, makineler ve elektronik cihazlar

Başlıca ihracat ortakları Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç

Başlıca ithalat kalemleri: Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar, otomobil ve kara taşıtları, petrol yağları, bilgisayar ve elektrikli cihazlar

Başlıca ithalat ortakları ÇHC, İsveç, Almanya, ABD