Norveç Sağlık Sistemi

 Norveç tüm vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Büyük ölçüde vatandaşlardan gelen genel vergiler ve bordro katkılarıyla desteklenmektedir. Bu katkı hem işverenler hem de çalışanlar tarafından eşit olarak paylaştırılır. Kayıt için otomatiktir. Birincil, ayakta tedavi, akıl sağlığı, hastane ve ayrıca ayakta tedavi gören birkaç reçeteli ilaç, kapsanan hizmetlerdir. Hastalar bazı tedaviler ve mallar için katkı payı ödemek zorundadır. Çoğu hizmetin cepten yapılan harcamalarda sınırları vardır. Belediyeler birinci basamak sağlık hizmeti vermekle yükümlüdür. Federal hükümet, devlete ait bölgesel sağlık otoritesi aracılığıyla hastane hizmetlerinden ve özel tedaviden sorumludur. İnsanların küçük bir yüzdesi, yaklaşık %10'luk özel sigortaya sahiptir, çoğunlukla daha geniş bir özel hizmet sağlayıcı yelpazesine daha kolay erişim sağlamak için. Norveç sağlık sistemi, evrensel erişim, ademi merkeziyetçilik ve sağlayıcının özgür seçimi ilkeleri üzerine kurulmuştur.

Kişi başına bazda, Norveç sağlık harcamaları dünyadaki en yüksek harcamadır. Norveç Ulusal Sigorta planının her üyesi (genel olarak konuşursak, Norveç'te ikamet eden her kişi) sağlık hizmetlerine erişim hakkına sahiptir. Tedavi ücretsiz olmasa da, bir kişinin sağlık bakımı için ne kadar ödemesi gerektiği konusunda yıllık bir sınır vardır.

Norveç, birçok doğal güzelliğe sahip güzel bir ülkedir. Norveç'e taşınıyorsanız veya Norveç'i ziyaret ediyorsanız, hastanelerin yerlerini bilmek çok önemlidir. Bulunduğunuz yere yakın bir hastane keşfetmenize yardımcı olmak için Norveç'teki tüm hastanelerin bir listesini oluşturduk. Sağlığınızın yetenekli ellerde olduğunu bilerek rahatlamanıza izin veren Norveç'teki en iyi hastanelerden burada bahsedilmiştir. Bu liste, güzel ulusumuzu ziyaretinizi artırabileceği ümidiyle verilmiştir.

 Belediye düzeyindeki yerel makamlar, yerel talebe göre birinci basamak sağlık hizmetleri düzenlemekte ve finanse etmektedir. Merkezi Hükümet, hastane sektörü için genel yönetim ve mali sorumluluğa sahiptir.

Norveç'teki tüm devlet hastaneleri Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanlığı tarafından denetlenen dört Bölgesel Sağlık Otoritesi (RHA) tarafından yönetilmektedir. Az sayıda hastane özel mülkiyete aittir. Ancak, çoğu özel hastane kamu tarafından finanse edilmektedir ve özel sağlık sigortası hiç de yaygın değildir.

Ulusal hükümetin sağlık hizmeti sunmadaki rolü, sosyal veya ekonomik koşulları veya nerede yaşadıklarına bakılmaksızın herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaktır. 1 Bakım sunumunu yönlendirmek, finanse etmek ve düzenlemekten de sorumludur. Ancak, belediyeler ve belediye meclisleri, bakımın idaresinden müştereken sorumludur.

Yerel gruplar birincil, koruyucu ve hemşirelik bakımını düzenler. Ek olarak, belediyeler, bazen ilçelerle işbirliği içinde, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve sosyal sağlık eşitsizliklerini azaltmak için halk sağlığı projeleri veya kampanyaları hakkında kararlar alır. Yasaya göre, tüm kasabalar, insanların kamu tarafından desteklenen fizyoterapi hizmetlerine erişimini sağlamalıdır. Genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalan uzun süreli bakım da belediyelerin bir diğer görevidir.