Portekiz Eğitim Sistemi

 Portekiz’deki eğitim sistemi dört basamakta toplanır:

Okul öncesi (altı yaş altı çocuklar için),
Temel eğitim (6 ile 15 yaş arası çocuklar içindir ve zorunludur. Bu basamak üç aşamalı şekilde (4+2+3) dokuz yıl sürer. Birinci aşama dört yıl sürer ve esas olarak karakter gelişimi ve ileri çalışmalar için temel bilgi oluşturmaya odaklanılır. İkinci aşama iki yıldır ve disiplinlerarası çalışmalara giriş yapılır. Üçüncü ve sonuncu aşama üç yıl sürer ve bu eğitimin disiplinler arası hale geldiği aşamadır.)
Orta öğretim (üç yıl sürer ve 2010 yılından itibaren zorunludur.)
Yükseköğretim (üniversite ve politeknik okullarında okutulmaktadır.)
Portekiz üniversiteleri 1290 yılından beri eğitim vermektedir. Üniversiteler fakültelere bölünmüştür. 2011 yılından itibaren geçerli olmak üzere Bologna süreci uygulamasına geçilmektedir.