Portekiz Sağlık Sistemi

 Portekiz, oldukça güçlü kamu ve özel sağlık sistemlerine sahiptir. Sağlık personeli kalifiyedir ve hastaneler en son teknoloji ile donatılmıştır.

Portekiz’de Merkezi Sağlık İdaresi beş bölgesel idareyi yönetir: Kuzey, Merkez, Lizbon, Tagus Vadisi, Alentejo ve Algarve.
Portekiz’de yasal olarak ikamet eden herkes sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.
Bu, göçmenlerin yasal oturma izni almaları halinde Portekiz sağlık hizmetlerinden de yararlanabilecekleri anlamına gelir. İşsiz olanlar, emekliler veya bakmakla yükümlü olunan aile üyeleri de bu koşullar içinde yer alır.
Portekiz’e kısa süreli ziyaretler için AB/AEA/İsviçre vatandaşları, Avrupa Sağlık Sigortası Kartlarını (EHIC) yanlarında getirmeleri koşuluyla kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
Portekiz’de kamu sağlık hizmetleri, esas olarak tüm vatandaşlar ve oturma izni olanlar için ücretsizdir. Acil servislere veya aile hekimlerine ziyaret, tıbbi acil durum, doktor randevuları, teşhis muayeneleri gibi bazı durumlarda ödenmesi gereken bazı ücretler olabilir. Bu ücretler 5-20 Euro arasında değişir. Muayeneler için, bu rakam genellikle 40 Euro ‘dan fazla tutmaz.

Vergilendirmeye ek olarak, Portekiz’deki sağlık hizmetleri sosyal güvenlik katkılarıyla da desteklenmektedir. Bu katkılar Portekiz’deki sağlık sistemini finanse eder ve bunlar çalışan kişiler tarafından ödenir. Ancak, işsizseniz, biri size bakmakla yükümlüyse veya emekliyseniz, Portekiz sağlık sistemine katkıda bulunmanız gerekmez.